vifanord Congress Calendar

11:e konferensen om Språk, kön och identitet

Location:🇸🇪 Uppsala, Sweden
Organizer:Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet
Website:https://www.nordiska.uu.se/konferens/ski2023/
First day:2023-10-12
Last day:2023-10-13
Categories:💬 Linguistics 📰 Politics / Society 🎭 Cultural History
Description:

Abstract som lämnas in ska vara maximalt 300 ord, inkl. referenser. Vi välkomnar bidrag som knyter an till konferensseriens övergripande tema, dvs. forskning om språk, kön och identitet. Bidrag kan vara på svenska, danska, norska eller engelska.