vifanord Congress Calendar

Svenskans beskrivning 39

Location:🇸🇪 Växjö, Sweden
Organizer:Institutionen för svenska språket, Linné­universitetet
Website:https://lnu.se/svenskansbeskrivning39
First day:2023-10-04
Last day:2023-10-06
Categories:💬 Linguistics
Description:

Temat är Hållbar svenska. Konferenstemat inbjuder till ett brett perspektiv på hållbarhetsfrågor, exempelvis teoretisk, metodisk och praktisk tillämpning av forskning med svenska språket i fokus, men också språkets hållbarhet i samhälleliga förändringar och strömningar.