vifanord Congress Calendar

Samtalsforskningsdagarna 2023

Location:🇫🇮 Åbo, Finland
Organizer:Åbo universitet och Åbo Akademi
Website:https://sites.utu.fi/keskusteluntutkimuksen-paivat/sv/
First day:2023-02-03
Last day:2023-02-04
Categories:💬 Linguistics
Description:

Konferensen för samman kommunikations- och interaktionsforskning kring temat Samtalsanalys, gemenskaper och expertis. Presentationerna kommer att fördjupa sig i praxis för gemenskaper och expertis i ett samhälle i utveckling med hjälp av samtalsanalys.

Temat är kopplat till aktuella samhällsförändringar som digitalisering, det förändrade medielandskapet samt språklig och kulturell mångfald i varierande gemenskaper. Kriser som coronapandemin, arbetskraftsbrist och det instabila globala läget påverkar också interaktionsmönster och praktiker i olika gemenskaper. Expertisen är nära kopplad till gemenskaperna, där interaktionspraxis bygger på gemenskapens villkor.

Plenarist på Samtalsforskningsdagarna är Niina Lilja, professor i professionel kommunikation vid Tammerfors universitet. Presentationerna kommer att representera en rad olika discipliner och är ofta tvärvetenskapliga i sig själva. Ketu-dagarna kommer att hållas på Åbo Akademis och Åbo universitets campus.