vifanord Congress Calendar

Svenskans beskrivning 38

Location:🇸🇪 Örebro, Sweden
Organizer:Svenskämnet vid Örebro universitet
Website:https://www.oru.se/institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/konferenser/svebe38/
First day:2022-05-04
Last day:2022-05-06
Categories:💬 Linguistics
Description:

Temat är denna gång Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen kommer att innehålla plenarföredrag, sektionsföredrag och posterutställning. Vi välkomnar givetvis presentationer som knyter an till temat, men som vanligt är Svenskans beskrivning en bred konferens där också andra ämnen välkomnas. Presentationer av redan genomförd forskning och forskningsresultat premieras vid antagning.