vifanord Congress Calendar

Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning 8

Location:🇸🇪 Uppsala, Sweden
Organizer:Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning
Website:https://www.nnmf2021.se/
First day:2021-11-24
Last day:2021-11-25
Categories:💬 Linguistics
Description:

NNMF 8 kommer att äga rum vid Uppsala universitet.