vifanord Congress Calendar

KjønnsforskningNÅ! 2023

Location:🇳🇴 Stavanger, Norway
Organizer:Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger
Website:https://www.uis.no/nb/forskning/konferansen-kjonnsforskningna-2023
First day:2023-06-01
Last day:2023-06-02
Categories:📰 Politics / Society 🎭 Cultural History
Description:

Annet hvert år samles kjønnsforskere og andre interesserte for å dele ny kunnskap, bygge nettverk og for å inspirere hverandre. Dette er en mulighet for å dele alt fra spirende ideer, kunstneriske, kreative og aktivistiske prosjekter, til ferdig forskning.

I år vil vi særlig invitere til bidrag som berører aktuelle problemstillinger med relevans for kjønnsforskningsfeltet, for eksempel klimakrisen, akademisk frihet, ‘kjønnsdebatten’, (anti)rasisme og anti-gender-bevegelsen, for å nevne noen. Vi understreker likevel at alle bidrag som er relevante i henhold til kjønnsforskningsfeltet vil vurderes.

I tillegg til presentasjoner vil konferansen fasilitere keynotes, paneler, kulturelle aktiviteter og en konferansemiddag. Dagen før konferansen begynner vil det avholdes en stipendiatsamling arrangert av den nasjonale forskerskole i kjønnsforskning.